Chị Thanh Huyền
Sau khi ly hôn chồng, tôi như đánh mất chính mình, không còn niềm tin và cuộc sống. Tôi không còn muốn chăm sóc bản thân. Tôi cứ sống như vậy cho tới một buổi họp lớp, khi bạn bè không ai còn nhận ra tôi. Lúc đó tôi mới giật mình nhìn. Nhìn lại mình trong gương, chính tôi còn không nhận ra mình. Từ đó tôi quyết tâm thay đổi vì tôi nhận ra rằng nếu không tự mình yêu quý bản thân mình thì chẳng ai có thể thương mình. Tôi bắt đầu sử dụng Đào Hồng Đơn để lấy lại sự tươi trẻ, sức sống của người phụ nữ. Nhờ Đào Hồng Đơn, tôi đã lấy lại cân bằng, sự tự tin trong cuộc sống.